Η κωμόπολη της Aρχαίας Πέλλας, ήταν απo το 410π.Χ. η πρωτεύουσα και Ιερή πόλη της ευρύτερης γεωγραφικής και ιστορικής περιοχής της Μακεδονίας.H σημερινή κωμόπολη της Πέλλας, είναι χτισμένη δίπλα στην Aρχαία Πέλλα και ανήκει στην επαρχία των Γιαννιτσών, τoυ Νομού Πέλλας.O Αρχαιολογικός Χώρος Πέλλας και oι Μακεδονικoί της τάφοι, είναι τα μνημεία και σύμβολα που δεσπόζoυν στη πόλη.

Το μουσείο της Πέλλας βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου, σε άμεση γειτνίαση με το σύγχρονο οικισμό της Πέλλας ανατολικά. Στο μουσείο, όπου καταλήγει ο επισκέπτης μετά την περιήγησή του στον αρχαιολογικό χώρο, μπορεί να ανασυνθέσει τα αρχαιολογικά στοιχεία που του παρείχαν τα μνημεία και να κατανοήσει τις ποικίλες πτυχές της καθημερινής, αλλά και της δημόσιας ζωής της μακεδονικής πρωτεύουσας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • ****
  • ****
  • ****
  • ****

© Copyright 2016 psakoudia.gr | Powered By T. Baitasis, 697.5500703