Έδρα του Ιδρύματος ορίζεται το Μετόχιο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους με το όνομα «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» στο Δήμο Ορμύλιας Χαλκιδικής, όπου εδρεύει η ομώνυμη αδελφότητα «Ιερό Κοινόβιο ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου».
Η επωνυμία του Ιδρύματος είναι: ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ και ο τίτλος: ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΝΗ.
Το Ίδρυμα περιλαμβάνει:

  • τον Τομέα κοινωνικής συμπαραστάσεως, ιατρικής πρόληψης και έρευνας (Κέντρον Κοινωνικής Συμπαραστάσεως – Ιατρικής Προλήψεως και Ερεύνης «Παναγία η Φιλανθρωπινή»)
  • τον Τομέα διάγνωσης έργων τέχνης (Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης)

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • ****
  • ****
  • ****
  • ****

© Copyright 2016 psakoudia.gr | Powered By T. Baitasis, 697.5500703